19.10.09

Čestični sastav supstanci

Demokrit i Leukip su grčki filozofi koji su prvi uveli pojam atoma kao najmanje nedeljive čestice.
Oni su razmišljali da "ukoliko je moguće usitniti supstancu tako da ništa od nje ne ostane, onda je moguće i spajati "ništa" i "ništa" tako da se dobije nešto", a kako to nije moguće onda mora postojati neki najmanji najsitniji deo koji je osnova svih supstanci.

Ova ideja je zaboravljena i tek 2000 godine kasnije Dalton obnavlja teoriju o atomu.

Atom je najsitnija hemijski nedeljiva čestica koja je jedinica građe supstanci.
Atom je loptasta čestica male mase.

Postoje različiti atomi i to su atomi elemenata. Koliko ima elemenata toliko ima vrsti atoma.

Povezivanjem atoma u novu česticu nastaje MOLEKUL.
A od atoma mogu nastati i joni.

Osnovne čestice su, prema tome, atomi, molekuli i joni.

Elementarne supstance uvek imaju iste atome.
Neke elementarne supstance izgradjeni su od atoma, a kod nekih elemenatarnih supstanci osnovne čestice čine molekuli izgradjeni od istih atoma.

Na primer: natrijum, kalijum, aluminijum, bakar, zlato, živa i drugi kao osnovne čestice sadrže atome.
Jod, hlor, fluor, kiseonik, azot, vodonik, brom, sumpor, fosfor kao osnovne čestice sadrže molekule.

Jedinjenja mogu biti izgradjena od molekula(koji su izgradjeni od različitih atoma) ili od jona (pozitivnih i negativnih, tako da se ista grupa jona ponavlja u strukturi)

Нема коментара:

Постави коментар